Overal en altijd de beste aanbiedingen.

Met ShopRun blijf je op de hoogte.

PRIVACY- EN COOKIEBELEID SHOPRUN®


Algemeen
Inappco B.V. (hierna: ShopRun) zal de door u als gebruiker verstrekte persoonsgegevens opnemen in een bestand ten behoeve van het gebruik door ShopRun en aan haar gelieerde ondernemingen. ShopRun zal als verantwoordelijke zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving omgaan met uw persoonsgegevens. In dit privacy- en cookiebeleid wordt beschreven hoe ShopRun met uw persoonsgegevens omgaat.


Gebruik persoonsgegevens door ShopRun
De door de u verstrekte persoonsgegevens zullen door ShopRun worden verwerkt ter uitvoering van diensten waarvan u gebruik maakt of gaat maken, alsmede voor statistische analyses. Uw persoonsgegevens worden door ShopRun ook gebruikt ten behoeve van haar eigen marketingactiviteiten, waaronder begrepen, het verstrekken van informatie – onder meer in de vorm van een elektronische nieuwsbrief die u van tijd tot tijd zal worden toegestuurd, mits u daartoe toestemming heeft verleend – over producten, diensten, activiteiten, aanbiedingen en kortingen die door ShopRun worden aangeboden. ShopRun kan ten behoeve van haar marketingdoeleinden, en tevens om uw profiel te optimaliseren, gebruik maken van informatie die zij op rechtmatige wijze over u heeft vergaard, bijvoorbeeld door middel van het gebruik van cookies of uw klikgedrag op de websites en/of mobiele applicaties van ShopRun, zodat u gerichter informatie krijgt toegestuurd. ShopRun kan bij de uitvoering van de hiervoor beschreven activiteiten gebruik maken van door haar ingeschakelde derden, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de activiteiten.


Overdracht activiteiten
Indien ShopRun een dochteronderneming of bedrijfseenheid verkoopt of indien (een onderdeel van) ShopRun wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.


Wat doen cookies
Cookies zijn kleine bestandjes die door websites die u bezoekt op uw computer geplaatst worden. Zo worden er bij een bezoek aan de websites (hierna: de Websites) en mobiele applicaties (hierna: de Apps) van ShopRun cookies opgeslagen op de harde schijf van uw computer, zodat u bij een volgend bezoek aan de Websites en/of Apps als gebruiker wordt herkend. Door ShopRun kan zo informatie over uw gebruik van de Websites en/of Apps worden verzameld. Voor zover ShopRun met behulp van cookies persoonsgegevens over u verzamelt, verwerkt ShopRun deze conform de bepalingen van het Privacy- en cookiebeleid.


Welke cookies gebruikt ShopRun
ShopRun maakt op haar Websites en Apps gebruik van cookies. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als u uw browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan de Websites en/of Apps worden uitgelezen. ShopRun plaatst zelf cookies, ook wel first party cookies genoemd. Deze cookies zijn gemaakt door of voor ShopRun, worden door ShopRun op uw computer opgeslagen en alleen ShopRun heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Zulke cookies worden door ShopRun bijvoorbeeld gebruikt om het mogelijk te maken dat u ingelogd blijft. Er worden ook door derden cookies geplaats via de Websites en Apps van ShopRun, ook wel third party cookies genoemd. ShopRun maakt gebruik van diensten zoals Facebook en Twitter, Het plaatsen van de genoemde third party cookies gebeurt hierbij via de buttons van deze diensten die u op de Websites en/of Apps ziet om de content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).


Weigeren en verwijderen van cookies
U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de Websites en/of Apps geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de help functie van uw browser. Daar kunt u ook vinden hoe u reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen. NB: als u helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient u deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle computers die u gebruikt. Als u cookies weigert en/of verwijdert kan het gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Websites en/of Apps of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Websites en/of Apps.


Wijzigingen Privacy- en cookiebeleid
Dit Privacy- en cookiebeleid kan te allen tijde door ShopRun aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de Websites en/of Apps staan vermeld. Wij adviseren daarom het Privacy- en cookiebeleid regelmatig te bekijken.


Rechtskeuze
Op het Privacy- en cookiebeleid is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.


Download het privacy- en cookiebeleid als PDF.